Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Planerade Underhåll

Underhåll

- på elnätet

Startdatum:

Med anledning av att ny utrustning kopplas in på elnätet kommer strömmen vara bruten

Torsdagen den 21 oktober kl. 12:30-13.00

Arbetet berör abonnenter i Skillingaryd: Mässeberg, Berget, Lilla Trulsabo, Mässebacke, Nedergård, Stenshult och Stora Trulsabo.

Berörda hushåll får även information om strömavbrottet i sin brevlåda.

Underhåll

- Fibern

Startdatum:

Viktigt meddelande!

Under hösten kommer Vaggeryds Energi behöva göra viktiga uppdateringar i fibernätet.

Dessa uppdateringar kan komma att påverka ett fåtal typer av konverterare/mediaomvandlare som efter uppdateringen behöver en omstart.

De som blir drabbade av detta upplever då att de inte har någon bredbandsuppkoppling alls från Vaggeryds Energi.

Vår rekommendation är att du då startar om Vaggeryds Energis konverterare/mediaomvandlare och din egen router.

Enklast gör du detta genom att dra ut båda strömkablarna och väntar ca. 30 sekunder.

Anslut sedan strömkablarna igen. Vänta någon minut och din anslutning bör nu åter starta och fungera som vanligt.

 

Upplever du ändå problem med din bredbandsuppkoppling, efter att ha utfört denna åtgärd, vill vi att du kontaktar VEAB för att upprätta en felanmälan. Gör detta på telefon 0393-678630 eller maila till vaggerydsenergi@vaggeryd.se

 

Vaggeryds Energis TV-utsändningar påverkas inte av dessa uppdateringar.

Avklarade ärenden

Om du upplever problem, kontakta oss för att göra en felanmälan